Mediavahti mullo.net

4Tam/130

Rasismia siellä sun täällä

"Toimittaja ja kirjailija Umayya Abu-Hanna pitää rasismikirjoituksestaan (HS 30. 12.) noussutta poikkeuksellisen suurta huomiota merkkinä siitä, että Suomessa aika alkaa olla kypsä muutokselle kohti monikulttuurisuutta.

"Muutos on väistämätön. Suomi ei voi sulkea oviaan", sanoo rasismin vuoksi Hollantiin muuttanut Abu-Hanna."

http://www.hs.fi/kotimaa/Abu-Hanna+kirjoituskohusta+Suomi+ei+kestä+kritiikkiä+ulkomaalaisilta/a1305632739239

Mikä ihmeen oletusarvo tuo monikulttuurisuus on? Aivan kuin Abu-Hanna pitäisi rasismina jo pelkästään sitä, ettei Suomi ota kulttuurin rikastajia sisään tarpeeksi nopeaan tahtiin.

"Muutoksen esteenä on kuitenkin "kollektiivinen itsetunto": yhteiskunta ei hänestä kestä kritiikkiä ulkomaalaistaustaisilta.

"Ulkomaalaistaustaisen ihmisen suomalaisuus kyseenalaistetaan heti, jos hän nostaa esille vaikeita asioita", Abu-Hanna sanoo HS:lle."

Mielestäni ei pidä ihmetellä ihmisten nyrpeää suhtautumista, jos onnistuu kerta toisensa jälkeen nostamaan itsensä otsikoihin ainoastaan negatiivisessa valossa. Valittajia Suomessa on omastakin takaa.

"Rot­ter­dam on Shang­hain jäl­keen maail­man toi­sek­si suu­rin sa­ta­ma. Kes­kus­tan asuk­kail­la on kor­keam­pi kou­lu­tus ja pa­rem­mat tu­lot kuin hol­lan­ti­lai­sil­la kes­ki­mää­rin, mut­ta Rot­ter­da­mis­sa on myös enem­män teol­li­suus­mai­den ul­ko­puo­lel­ta (Suo­mes­sa sa­not­tai­siin ke­hi­tys­mais­ta) saa­pu­via siir­to­lai­sia kuin mis­sään muus­sa hol­lan­ti­lais­kau­pun­gis­sa."

http://www.hs.fi/paivanlehti/sunnuntai/Lottovoitto+jäi+lunastamatta/a1356756791315

Tarkemmin sanoen Rotterdamissa on etnisten vähemmistöjen osuus 47,7%, ja koko Alankomaissa noin 20% (2009). Vertailun vuoksi Suomessa prosenttiosuus on 4,8 (2011). Umayyan tullessa Suomeen vuonna 1981 määrä oli ehkä kymmeneosa nykyisestä.

 "Tä­män "Eu­roo­pan por­tik­si" kut­su­tun kau­pun­gin por­mes­ta­ri on ma­rok­ko­lais­taus­tai­nen mus­li­mi Ah­med Abou­ta­leb. Kes­ti pit­kään, en­nen kuin edes kuu­lin mus­li­mi­por­mes­ta­ris­ta, kos­ka se ei ole mai­nit­se­mi­sen ar­voi­nen asia."

"Siir­to­lai­sia ei näy suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan val­lan yti­mis­sä: po­li­tii­kas­sa, fi­nans­si­maail­mas­sa, kou­lu­tuk­ses­sa, tie­teen tai tai­teen joh­to­pai­koil­la."

Näin korkeasti koulutettu maahanmuuttaja-maastamuuttajamme siis järkeilee, että koska Rotterdamissa on ulkkari pormestarina, pitäisi Suomessakin ehdottomasti olla. Numerot eivät taida olla Umayyan vahvinta osaamisaluetta.

Kommentit (0) Paluuviitteet (0)

Ei kommentteja.


Jätä kommentti


Ei paluuviitteitä.

Aiheet

Suosituimmat

Arkisto

Linkit

RSS Uutisia