Mediavahti mullo.net

10Tam/110

”Kirkosta eronnut, tätäkö halusit?”

"Lapsille tarkoitettuja Lasten pyhäkoulu -lehtiä lähetetään tänä vuonna ainoastaan yksi kappale jokaiseen Tampereen pyhäkouluun. Ennen jokaiselle lapselle annettiin oma lehti.

– Meille sanottiin, että kirkosta eroamisten vuoksi rahat ovat vähissä, ohjaaja Ritva Lahelma sanoo."

http://www.aamulehti.fi/cs/Satellite/Kotimaa/1194661653891/artikkeli/kirkosta+eronnut++tatako+halusit.html

Onko tämä nyt sitten fiksua journalismia?

"Kuva: jukka vuokola"

Toimituksella kun ei näytä olevan minkäänlaista julkaisukynnystä, niin kai minäkin saan huomauttaa, että erisnimien oikeinkirjoitus opetettiin jo peruskoulun ensimmäisellä luokalla.

9Tam/110

Konehuoneesta

Blogiakin pyörittävä kone vaihtui pieneen ja hiljaiseen Atom D510 -laatikkoon. Suorituskykyä löytyy ihan riittävästi tällaisen vaatimattoman kotipalvelimen tarpeisiin. Vaikka nykyään blogeja onkin helppo seurata RSS-syötteiden avulla, Mediavahdin sivuja tarjoileva Apache osaa nyt mod_cache, mod_expires ja mod_headers -moduulien avulla hoitaa staattisen sisällön välimuistituksen oikeaoppisesti. Lisäksi mod_deflate pakkaa sisältöä siirrettävän datan määrän minimoimiseksi. PHP-moduuli puolestaan välimuistittaa ajettavaa koodia XCachen avulla, mikä toi pienen parannuksen sivujen latausnopeuteen. WordPressin osalta WP Super Cache -lisäosa on suosittelemisen arvoinen. Viimeiseksi siirsin osan blogiteemassa käytettävistä kuvatiedostoista toisen alidomainin taakse, nettiselain kun avaa normaalisti varsin rajallisen määrän rinnakkaisia HTTP-yhteyksiä yhtä domainia kohti.

Jos halutaan mennä optimoinnissa vielä pidemmälle, sivuilla käytettävät pikkukuvat voisi koota yhteen isoon kuvaan, josta ne voi sitten poimia paikoilleen CSS-koodissa. Tällä tavoin voitaisiin vähentää tarvittavia HTTP-pyyntöjä selvästi. Selainten tuki näille CSS-spriteille on ilmeisesti kuitenkin aika vaihteleva. Toinen vaihtoehto on lisätä Apachen eteen joku kevyempi proxy palvelemaan staattista sisältöä. Staattisen sisällön voisi myös siirtää täysin eri domainin taakse, mikä estäisi tarpeettoman keksien siirtelyn. Mediavahdin sivuilla ladataan sekä WordPressin omaa, että Google Analyticsin statistiikkakoodia. Toisen voisi tiputtaa pois, sillä kumpikin vaatii ylimääräisen DNS-haun ja hidastaa muutenkin selvästi.

Blogien ja muiden nettisivujen nopeutta ja rakennetta voi arvioida vaikka näillä:

http://ismyblogworking.com/

http://www.webpagetest.org/

8Tam/110

”Äidiltä voi poistua oikeus estää isyyden selvittäminen”

Joku toinen voisi ilmaista asian niin, että isä on viimein saamassa oikeuden isyyden selvittämiseen missä tahansa tilanteessa.

"Oikeusministeriössä suunnitellaan isyyslainsäädännön uudistamista. Harkinnassa on mahdollisuus, että biologinen isä voisi vaatia isyytensä tunnustamista aina, vaikka äiti sitä vastustaisi. Lainsäädäntöneuvos Markku Helinin mukaan säädös voitaisiin ulottaa koskemaan myös tilannetta, jossa lapsi on syntynyt avioliitossa, mutta isä on joku ulkopuolinen."

"Suomessa tehdään vuosittain noin 1 500 isyystutkimusta, suurin osa isäehdokkaiden pyynnöstä. Isä on kuitenkin melko aseeton, jos lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella ja lapsen äiti kieltää isyyden selvittämisen. Avioliitossa syntyneeseen lapseen ulkopuolisella isällä ei ole mitään oikeuksia.

Ongelmaksi on osoittautunut myös se, ettei avioliitossa syntyneiden lasten isää voida vaatia selvitettäväksi enää viiden ikävuoden jälkeen. Suomi sai Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta viime kesänä asiasta kaksi langettavaa tuomiota."

http://www.ts.fi/online/kotimaa/186873.html

Olisi tietysti kiva tietää, miten paljon tosiaan on sellaisia tapauksia, joissa isyyden selvittäminen on tavalla tai toisella estetty. Joka tapauksessa tällainen lainmuutos olisi ihan oikeasti askel kohti parempaa tasa-arvoa.

5Tam/110

VR

"Liikenneministeri Anu Vehviläinen (kesk) vaatii VR:ltä ja Liikennevirastolta selvitystä junien myöhästymisistä ja peruutuksista. Vaatimus koskee sekä kauko- että lähiliikennettä.

Vehviläisen mukaan viime talven vaikeuksista ei ole otettu riittävästi opiksi. Luotettavuus ei ministerin mielestä ole enää suomalaisen raideliikenteen tunnusmerkki."

http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Liikenneministeri+vaatii+VRltä+selvitystä+junaliikenteen+ongelmista/1135262788823

Joutavaa tärkeilyä tuollainen selvitysten vaatiminen. Eikö VR ole jo tarpeeksi moneen otteeseen kertonut, mitkä ovat suurimmat ongelmakohdat.

"–Talvikuukausina rataverkon liikennöitävyyttä ja junien täsmällisyyttä heikensivät erityisesti pakkasen ja lumipyryn aiheuttamat vaihde- ja kalustoviat. Keväällä kaukojunien kulkua hidastivat routavaurioista johtuvat nopeusrajoitukset, joita oli ennätyksellisesti yli 900 kilometrin matkalla erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa. Loppukesällä myrskyt ja ukkoset aiheuttivat merkittäviä sähköratavaurioita ja liikenteenohjausjärjestelmien vikoja, joiden vuoksi junia jouduttiin perumaan ja korvaamaan linja-autoilla useiden päivien ajan useilla reiteillä."

"VR:n mukaan liikennehäiriöt heijastuvat nopeasti koko junaliikenteeseen, koska Suomessa liikennöidään valtaosin yksiraiteisella rataverkolla."

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/108004-nain-vr-selittaa-ongelmansa-"talvi-kevat-kesa"

Jutun otsikoinut toimittaja ei ainakaan yritä peitellä omaa mielipidettään.

"Liikenne- ja viestintävaliokunta moitti perusväylänpitoon varattua rahoitusta sekä valtiontalouden vuosien 2011-2014 kehyksen että budjettiriihen käsittelyjen yhteydessä.

Valiokunta totesi lausunnossaan viime lokakuussa, että "liikenteelle ylipäätään ja erityisesti perusväylänpitoon talousarviossa varattu rahoitus on edelleen tarpeeseen verrattuna huomattavan alhaisella tasolla."

Lausunnon mukaan "väylien rapautuva kunto ja jo useiden vuosien aikana riittävän rahoituksen puuttuessa kasvanut korjausvelka edellyttäisivät olennaisesti korkeampaa rahoitustasoa, jotta väyläverkosto pystyttäisiin pitämään edes nykyisessä kunnossa".

Korhosen mukaan valiokunta on ollut lausunnoissaan yksimielinen."

http://www.verkkouutiset.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=45929:vrn-myoehaestelyn-syy-on-selvae

Siinä on mielestäni aika selvää tekstiä.

"Kuluttajariitalautakunta päätti ennen joulua, että VR:n pitäisi maksaa hyvitystä kuukausilipun hinnasta myös lähiliikenteessä, jos junat myöhästelevät merkittävästi. VR on kieltäytynyt maksamasta hyvitystä. VR:n mukaan lipunhinnan osittainen palautus ei koske lähiliikennettä.

Yksi junamatkustajien keino olisi lyöttäytyä yhteen ja nostaa ryhmäkanne VR:n korvauskiistassa."

http://www.nelonen.fi/uutiset/kotimaa/kuluttajavirasto-ja-vr-neuvonpitoon-ongelmista

Tässä kohtaa voi tietysti miettiä, miten massakorvausten vaatiminen mahtaa vaikuttaa jo valmiiksi rahoituksen puutteessa kituvan VR:n valmiuteen palvella matkustajia nopeilla yhteyksillä ja tiheillä vuoroväleillä nostamatta lippujen hintoja entisestään.

Onnistuin joulun alla arpomaan itselleni junan, joka myöhästyi lopulta reilut kolme ja puoli tuntia. Ymmärrän kuitenkin, että nykyinen yhtälö ei juuri tarjoa joustoa ongelmatilanteissa. Asiakastyytyväisyyttä parantaisi kuitenkin kummasti, jos tiedotus asemilla hoidettaisiin kunnolla. En tiedä, miten hyvin automatisoitu aikataulunäyttöjärjestelmä taipuu poikkeustilanteisiin, mutta viime kädessä joka asemalle löytyy varmasti se yksi työntekijä tekemään kuulutuksia.

2Tam/110

”Suomi intoilee: Väritkin pois tupakka-askeista”

Vuodet vaihtuvat, mutta käsittämättömille säädöksille ei näy loppua.

"Suomen sosiaali- ja terveysministeriö ehdotti keväällä EU:n komissiolle, että EU-maissa myytävistä tupakkapakkauksista kiellettäisiin kaikki värit, logot, mainoskuvat ja brändimerkinnät.

Jos askeissa lukisi vain valmistajan nimi ja liuta varoituksia, tupakoista häviäisi liika glamourtuotteen leima. Tupakoinnista tulisi ministeriön mukaan näin vähemmän houkuttelevaa etenkin nuorille ostajille."

http://www.taloussanomat.fi/markkinointi/2011/01/03/suomi-intoilee-varitkin-pois-tupakka-askeista/201017771/135

Näkyvää tupakkamainontaa ei ole, eivätkä tupakat tunge enää silmille myyntipaikoissakaan.  Silti näiden neropattien mielestä juuri värikkäät askit ovat merkittävä nuorten tupakointiin vaikuttava tekijä.

"Paraikaa uutta tupakkadirektiiviä laativat EU-komission virkamiehet näyttävät lämmenneen Suomen idealle. Tämä niin sanottu plain package -esitys selvisi jatkoon komissiossa 18. joulukuuta päättyneeltä lausuntokierrokselta, ja etenee EU-koneistossa Suomen toiveiden mukaisesti.

– Esityksen vastaanotto on ollut oikein hyvä. Seuraavaksi Brysselissä laaditaan direktiivin eri vaihtoehtojen vaikutusarvioraporttia, ministeriön ylitarkastaja Reetta Siukola kertoo."

Tehtaillaanko tällaisia ehdotuksia ainoastaan sen vuoksi, että niille löytyy lähes taatusti kannatusta?

"Sosiaali- ja terveysministeriö ei halua ottaa kantaa tupakkaväärennösten helpottumiseen."

Aiheet

Suosituimmat

Arkisto

Linkit

RSS Uutisia