Mediavahti mullo.net

24Syy/093

Median tehtävä

Tässä kohtaa olisi varmasti hyvä pohtia, mikä oikein on median tarkoitus ja tehtävä. Ensisijaisesti sen tulisi ainakin olla puoleeton ja riippumaton tiedottaja ja kansan sivistäjä. Seuraavaksi listalta löytyvät ylimmän päätäntävallan vahtiminen, yhteiskunnan ilmiöiden kommentointi ja tutkiva journalismi. Jäljelle jäävän tilan ja ajan media voi täyttää sitten kulttuurilla ja viihteellä.

Näin ehkä olikin joskus vuosia sitten, mutta median prioriteetit ovat vähitellen muuttuneet huonompaan suuntaan. Nykyään lähes kaikki on kaupallista, luonnollisesti myös media. Se, että median toimintaa säätelee raha ja yhtenä tavoitteena on tuottaa voittoa, suoltaa sivutuotteena vähemmän neutraalia uutisointia, yleisöä kalastelevaa materiaalia, yletöntä mainontaa ja muuta tarpeetonta roskaa. Kovan kilpailun myötä myös kynnys venyttää tai jopa rikkoa sääntöjä madaltuu.

"Nykyään valtamediat ovat suureksi osaksi liikeyhtiöitä, joiden tavoitteena on tuottaa voittoa omistajilleen. Tiedotusvälineille onkin hankala kysymys, onko niiden perimmäinen olemassaolon tarkoitus ainoastaan voiton tekeminen vai jokin muu, yhteiskunnallisempi syy, esimerkiksi tiedon lisääminen tai epäkohtiin puuttuminen."

"Ongelmaksi muodostuu, että median todellisuus vaikuttaa helposti koko todellisuudelta. Asiat, ihmiset tai ajatukset jotka eivät pääse läpi mediassa, muuttuvat helposti näkymättömiksi. Mediassa ”maailma on, miltä se näyttää”. Yhtä tärkeää kuin se, mistä kerrotaan, on se mistä vaietaan. "Ikävät", "epäkaupalliset" tai "epäuutismaiset" aiheet jäävät helposti marginaaliin."

http://www.kansanvalta.fi/Etusivu/Demokratia/Mediakratiajamedianvalta

Mielestäni on tärkeää, että Suomen media ei koskaan muutu kokonaan mainosrahoitteiseksi. Mitä esimerkiksi mahtaa Ylelle tapahtua tulevaisuudessa? Tällä hetkellä näyttää siltä, että se pyrkii kovasti kilpailemaan kaupallisten kanavien kanssa, mutta väärillä osa-alueilla, kuten viihteessä. Tämä tapahtuu kaiken lisäksi kansalaisten lupamaksurahoilla. Ei hyvä.

Kommentit (3) Paluuviitteet (0)
  1. Puolueettomuuden vaatiminen medialta on yhtä idealistista kuin vaatia maailmanrauhaa. Riippumatonkin on vain se, jolla ei ole mihinkään tahoon sidonnaisuutta. Kaupallisuus on uutisoinnille edellytys, koska vain ihmisten tahto kuulla uutisia oikeuttaa niiden tarjonnan. Jos kukaan ei halua kuulla uutista, ei sillä ole uutisarvoa. Tämä uutisarvo on myös suorassa suhteessa sen kaupallisuuteen. Yleisradion suurin ongelma on se, että kaupallinen yritys yrittää vedättää asiakkaitaan. Kysymällä mitä nämä haluavat, voisi tarjonnankin saada paremmin kohdalleen. Nykyisellään maksu peritään, oli sille uusinnan uusinnan uusinnalle kysyntää tahi ei.

    Median tehtävät ovat muuten tiedottaa, viihdyttää ja herättää keskustelua. Sivistyksen ulkoistaminen yksilöltä medioille on holhousyhteiskunnan merkki. Kannettu vesi ei kaivossa pysy.

  2. Kovin mustavalkoista. Lukija- ja katsojaenemmistöt sanelevat, mihin suuntaan tarjonta kehittyy, ja vastaavasti kuluttajien mieltymykset rakentuvat vähitellen sen mukaan, mitä vaihtoehtoja on tarjolla. Enemmistöhän ei voi koskaan olla väärässä… Media ei tietenkään ole yksin syypää siihen, että keskivertokansalainen tilaa itselleen enenevässä määrin roskaa, mutta isossa roolissa kuitenkin.

    Ylen ongelma on kaiken tarjoaminen kaikille. Tarkemmin rajattu vastuualue hoidettaisiin paljon pienemmällä budjetilla.

    Toiset näkevät holhousta joka paikassa. Se, että media tarjoaa sivistävää materiaalia, ei velvoita ketään sitä hyödyntämään. Silti sivistyksen tarjoaminen on huomattavasti parempi vaihtoehto kuin pelkän viihteen tarjoaminen.

  3. ON kyllä munstavalkoinen juu


Jätä kommentti


Ei paluuviitteitä.

Aiheet

Suosituimmat

Arkisto

Linkit

RSS Uutisia